Historikk og arkiv

Her legger vi ut dokumenter og relevant informasjon som har gått ut på dato.

Velkommen til årsmøte i Stokke il turn – mandag 28. februar 2022 kl 19 i kantina i Stokkehallen

Innkalling til årsmøte 2021
Saksliste
Årsberetningen 2021
Regnskap 2021
Budsjett for 2022