NGTF mottok i sommer en gave på 7.800.000 fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene var øremerket utstyrspakker til barn og ungdom. Alle lag som er medlem av NGTF fikk mulighet til å søke om en apparatpakke. Stokke IL mottar en apparatpakke, og vi er svært takknemlige for tildelingen.