Krav til politiattest

Krav om politiattest i Stokke idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Stokke IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Hovedstyret i Stokke IL har vedtatt at dette skal gjelde for alle trenere og lagledere som er eldre enn 15 år som trener eller er lagleder for lag under 18 år.

Dette gjøres i samråd med:
Janne Laksekjønn
Adresse: Bjørneveien 1, 3160 Stokke
e-post: politiattest@stokkeil.no
telefon: 458 08 043
Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Nye endringer er kommet, nå skal attesten leveres elektronisk :

1.Dere skal logge dere inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)

2.Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner)

3.Legge ved en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslaget.

4.Vente på svar

5.Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. Den vises ellers står en uten politiattest.

Bekreftelsen skal dere innhente av Janne Laksekjønn før dere sender søknad. Send en mail til politiattest@stokkeil.no med navn, personnr. og hvilket verv dere har. Hun fyller ut skjema med bekreftelse og dere får den tilbake pr. mail. (enkelt å legge det ved søknaden)

De under 18 år må ha foresattes underskrift så den må sendes pr. post til Vardø. Skjema finner du under menyvalget "Politiattest" på https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Det blir gjort på samme måte som før - dere leverer utfylt attest til Janne Laksekjønn og hun sender det videre. Må vises når en har fått den tilbake.



Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Stokke IL