Corona

 Regjeringen, helsemyndighetene og Norges idrettsforbund lettet i tiltakene og nye retningslinjer for organisert idrettslig aktivitet er oppdatert.

Klikk her for informasjon om Corona og aktiviteter i Stokke IL 

                                                                 

                                  Retningslinjer for organisert aktivitet i Stokke IL Turn

Stokke IL turn vil tilby organisert aktivitet etter de retningslinjene som er blitt gitt fra, FHI, Norges Gymnastikk- og turn forbunds (Ngtf) koronaveiledning og Sandefjord kommune. Klikk her for koronaretningslinjer Stokke IL turn.pdf

Det er viktig at disse retningslinjene følges av alle grupper og aktive som velger å ha organisert aktivitet i denne perioden. Ser vi brudd på retningslinjene eller vurderer at aktiviteten allikevel ikke er trygg, så vil styret avslutte all organisert aktivitet med umiddelbar virkning

 

Det vil pga. helsemessige hensyn være frivillig for instruktører for hvert parti om de ønsker å drive organisert trening. Det er viktig at alle vurderer dette nøye. Det vil også være samme frivillighet for utøverne/turnere og det er viktig at turnere/foresatte vurderer oppmøte til hver aktivitet. 

Har dere spørsmål rundt situasjonen kan dere kontakte leder, Tone Nielsen

____________________________________

Viktig informasjon !

Partiet Foreldre og barn er dessverre avlyst frem til jul -20

---------------------------------------------------------

Turngruppa i Stokke ønsker velkommen til turn og trim for alle.

Vi tilbyr basistrening og turn for barn og ungdom. Voksne tilbys variert aktivitet, trivelig trimmiljø og nyttige trenings tips. Intensitet og aktivitetsnivå bestemmer du i stor grad selv.


Turngruppa har tilbud til alle Stokke IL Stokke IL Turnbrosjyre 2020 - 2021.pdf

Turngruppenes høst program med forbehold om evt. endringer ift korona situasjonen


Påmelding: Påmelding til partiene skjer ved oppmøte, alle nye medlemmer må levere skjema. Medlemmer som ikke har vært aktive utøvere det siste året må også levere skjema. Ved endringer eller oppsigelse må dette varsles skriftlig til turn@stokkeil.no. Det er fint om du fyller ut skjema før oppstart, og leverer ferdig utfylt skjema til styremedlemmene som er med på treningen. 

Treningsavgift: Treningsavgiften betales per sesong (vår eller høst), og dekker honorar til instruktørene, leie av hall, treningsutstyr, kontingent til Norges gymnastikk- og turnforbund, samt forsikring for medlemmer og instruktører. 

Medlemskapsavgift: Alle som turner og trener i regi av turngruppa må være medlemmer av Stokke IL. Medlemskap i Stokke Idrettslag koster kr 150,- per år og kommer i tillegg til turngruppas treningsavgift. Medlemskontingenten til Stokke IL kommer på egen faktura i min idrett en gang pr år. De som har betalt for medlemskap i vårsesongen skal ikke betale på nytt i høstsesongen. Betaling og utmelding av Stokke il skjer via min idrett.

 
GymX - Tilbud for voksne og ungdom som ønsker å trene!
Det er billig å trene mye i Turngruppa. Du betaler fullt for første parti, og kun 100 kroner per parti du melder deg på i tillegg.

Skjema finner du her: Generell-medlemsregistrering-voksen.pdf
                                   
GymX Dame - medlemsregistrering.pdf
                                   GymX Herre - medlemsregistrering.pdf

Skjema for barn og ungdom:
                                  Barnepartier 2-6 år - medlemsregistrering.pdf
                                  Apparatpartier 7-12 år - medlemsregistrering.pdf
                                  Tropp og åpent ungdomsparti - medlemsregistrering.pdf

For mer informasjon kan du ta kontakt på turn@stokkeil.no


Det vil alltid være representanter fra turnstyret til stede i Stokkehallen mandager fra kl 17.00 - 19.00.
 

Hovedsponsor

Sponsor

Leverandør av utstyr til Stokke IL

Les mer om avtalen her.


Levert av IdrettenOnline